Градът | 15 Февруари 2018, 12:08

Инж. Венета Новакова, R&D директор, ETEM Group: Модерната фасада добавя нови функции и интегрира последни технологии

В брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ