Градът | 13 Февруари 2018, 18:08

Агенцията по геодезия, картография и кадастър откри нов офис в Пловдив