Градът | 07 Февруари 2018, 10:37

Инж. Красимир Христов, управител на "RÖFIX България": Имаме стратегическа визия за сградите - паметници на културата

В брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ