Градът | 06 Февруари 2018, 15:49

Инж. Цветан Асенов: До август 2018 г. Видин ще има модерна пречиствателна станция за отпадъчни води

Инж. Цветан Асенов, зам.-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в община Видин и ръководител на звеното за изпълнение на проекта