Градът | 02 Февруари 2018, 13:06

Новите индустриални сгради с оригинални фасадни решения, оптимални конструктивни системи и внимание към работната среда