Градът | 29 Януари 2018, 12:47

Разработен е стратегически документ за развитие на региона р. Дунав-Черно море