Градът | 25 Януари 2018

Облекчава се процедурата по съгласуване на подробен устройствен план за национални и общински обекти

Обратно нагоре ↑