Градът | 23 Януари 2018, 14:10

Арх. Петкана Бакалова и арх. Петър Петров: Първа задача за опазване на паметниците на културата е дефиниране на най-ценните им качества и границите на намеса