Градът | 18 Януари 2018, 10:57

В ход е обществена поръчка за изпълнител на ПСОВ Чирпан и довеждащи колектори за 14 млн. лв.