Градът | 10 Януари 2018, 16:30

Създаване на вертикални и устойчиви градове за човека Е възможно

В новия брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ