Градът | 16 Януари 2018, 15:47

Министър Нено Димов: Строителството на ПСОВ Асеновград е изпълнено на 80%, 65 000 души ще бъдат включени към подобреното пречистване