Facebook YouTube
Регистрация

Арх. Веселин Беров: ОУП и устройствените проблеми на Стара Загора

 • Увеличаване на шрифта
 • Намаляване на шрифта
 • Принтиране
 • Препоръчване на приятел
от 12.01.2018, Автор: Арх. Веселин Беров
[1389 прочитания]

Фотограф: Община Стара Загора

От есента на миналата година в Стара Загора са в ход строителни работи по изграждане на пешеходна зона в централната част на града. Успоредно с това е проведена процедурата по определяне на изпълнител за благоустрояване на част от квартал в същинския градски център. И двете задачи са финансирани със средства от ОП "Региони в  растеж". Също така и двата обекта са възложени за проектиране и изпълнение след проведени конкурси.

Дотук всичко изглежда много добре - с европейски пари подобряваме средата си на обитаване. За съжаление, реално нещата съвсем не са такива.
Автор: Община Стара Загора

Стара Загора беше един от първите градове в България, която поръча изготвянето на Общ устройствен план преди около 17 години. За разлика от разработените по-късно такива за други селища, където повече се цели правото да се кандидатства за европейско финансиране, ОУП за Община Стара Загора беше разработен много професионално, след сериозни проучвания. Съгласно него пешеходната зона в централната част на Стара Загора трябваше да бъде реализирана между два парка в тази територия и северно от централния булевард "Цар Симеон Велики" – там, където през годините беше обособена историческата търговска територия. Още тогава като грешка на местната власт се отчиташе стремежът пешеходната зона да гравитира само около една улица. Нещо повече – същият този булевард беше определен за автомобилен транспорт, макар и подземно. Същинският градски център на Стара Загора има линеарен характер – с общо 7 главни транспортни артерии в посока изток-запад, вкл. и бул."Цар Симеон Велики". Това изисква особено внимание към проблемите на трафика и е отразено в предвижданията на транспортно-комуникационния план към ОУП.
Фотограф: Община Стара Загора

За съжаление, възложените проекти за реконструкция на бул."Цар Симеон Велики" въобще не са съобразени с логиката на ОУП. По този начин тази градска артерия никога няма да може да изпълнява транспортни функции, дори ако след време бъдещите общински управи имат и желанието, и финансовите средства за тази цел.

Освен горните проблеми, които имат много сериозно значение за развитието на града, има и още един – не по-маловажен. В ЗУТ съществуват разпоредби, че:
·         Съгласно разпоредбите на чл.108(1) предвижданията на ПУП са задължителни за инвестиционното проектиране.
·         Съгласно чл.103(1) всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на устройствени планове от по-горна степен.
В случая с пешеходната улица на Стара Загора тези изисквания въобще не са спазени. Въпреки това е издадено разрешение за строеж и е осигурено финансиране по ОП "Регионално развитие"!

Същото се отнася и за благоустрояването на централния квартал 1 (бел. ред. Стария съвет), където ОУП предвижда застройка. Логиката е свързана със заложената идея за пешеходна зона, а не пешеходна улица. Там реализацията на готовия проект все още не е започнала поради наличието на подземно съоръжение в лошо експлоатационно състояние, което засега не е общинска собственост.

Конкретните проекти са разработени от проектантски колективи съобразно заданията от страна на инвеститора – Община Стара Загора. Така че към тях не може да бъдат отправени укори. Грешката на общинската власт е, че е възложила инвестиционни проекти, в които липсват комплексното виждане на проектантите на ОУП за развитие на града. А това или ще се плаща в следващи години с цената на скъпи радикални мерки, или ако грешките не могат въобще да бъдат корегирани, ще създават винаги затруднения в все по-усложнената градска среда.

Никой не може да отрече правото на общинската управа да има виждания за развитието на едно селище. Само че това трябва да става по определения от закона ред – актуализиране на ОУП във всичките му аспекти и подготвен ПУП на тази база. Отдавна назрява необходимостта от такова изменение на ОУП по отношение най-малкото на:  
·        регулационните граници, които мъчително се променят поединично, с много проблеми особено по отношение на подземните комуникации.
·        транспортно-комуникационния план, който трябва да набележи сериозни мерки за облекчаване на трафика, особено в централната зона, организация на движението като система от мерки, паркиране и гариране, обслужването на същинския градски център и т.н.
·        централната част на града и обособяване на истинска пешеходна зона.
·        зелената система на града и нейното обслужване, които не се свеждат само до подновяване на растителността, с много сериозни устройствени проблеми.
·        проблемите на зоните за краткотраен и дълготраен отдих.
·        разумно и безпроблемно разрешаване на изкуствено създадения конфликт с квартал "Бедечка" и т.н.

Вместо това всеки възникнал проблем или идея се решават както се казва "на парче", без съобразяване с предвижданията на ОУП, т.е. без виждане на устойчиво развитие. Част от това виждане е възстановяване на работата на летище Стара Загора, което има най-добри условия за въздухоплаване в България. Въпреки пречките, които се създават и странните идеи за изграждане точно там на индустриална зона, летище сигурно ще има. Това ще бъде един много силен градообразуващ фактор, за който би трябвало отсега да се мисли и да се работи. Това също е задача на един професионално разработен ОУП. За съжаление, в Стара Загора това не се предвижда. А почти на всяка сесия на Общинския съвет се внасят предложения за частични изменения свързани с включването на отделни имоти в регулационните черти, достигащи до 30!

Темата за ОУП и смисъла от този вид планове не е на дневен ред в МРРБ, а би трябвало. ЗУТ предвижда императивно в чл.129(7) кметът на града да прави отчет пред ОбС ежегодно относно изпълнение на ОУП и да предлага изменения в него, които трябва да бъдат направени през следващата година. Разбира се, това означава важни проблеми, свързани с устойчивото развитие, за което вече въобще престанахме да говорим.

Повод за тези разсъждения дава питане на група общински съветници към кмета на града по тези въпроси, които вероятно ще бъдат отправени към МРРБ и органите на ДНСК в София, Бургас и Стара Загора. За съжаление, направените от тях констатации са верни. Не се знае обаче каква ще бъде реакцията на управляващия орган на ОП "Региони в растеж", въпреки че изискванията относно представените документации са едни и същи, независимо от това за какви обекти става дума. И още нещо – кой ще излезе виновен от цялата тази бъркотия, особено ако се прекрати финансирането от ОП? Почти е сигурно, че това ще бъде някой конкретен общински чиновник. Тъжната истина е, че един представител на властта идва и след известно време си отива, но сметките за грешните решения и за липсата на перспективно виждане плащат по правило гражданите.

Визитка
Арх. Веселин Беров е роден в Стара Загора. Завършва специалност архитектура във Висшия иженерно-строителен институт в София през 1970 година. Работи като проектант и преминава през всички стъпала на йерархията в бранша до 1989 година.

От 1990 година е главен архитект и началник управление ТСУ в община Стара Загора.
От 1993 година ръководи проектантско бюро "Вебер" в Стара Загора. Общият брой на проектираните от него обекти надхвърля 1500, в това чистло сериозни обществени сгради, промишлени обекти от национален характер, многобройни различни по характер жилищни сгради и обекти в чужбина.

Добави коментар Коментари (3)

 • Преглед на профил #1 ttv55315860 весело, 16.01.2018 10:03
  Не знам колко трябва да си с липса на всякакво аналитично мислене (или капка срам) за да предлагаш построяването на подземно движение под главната на Стара Загора – строителство на 1 км. Подземен тунел….при град с население от 130 хил. или поне 20-30 мил. инвестиция за да може колите да минават по още една улица…Не искам да коментирам разбиранията му за модерни концепции, като „град за хората“….Тези вече е време да се оттеглят на заслужена пенсия, така или иначе никой няма да ги преследва за дивотиите, които са нанесли в градоустройството на градовете.
  Неуместен коментар?
 • Преглед на профил #2 Mladen Zamanov неутрално, 17.01.2018 14:17
  Абсолютно подкрепям първият коментар! Автомобилното движение в квадрата - Славянски, Патриарха, Августа Траяна и Отец Паисий трябва да бъде възможно най-много намалено. От Авг. Траяна до Славянски е 1,5 км = 10-15 мин пеш или под 5 мин с колело.
  Неуместен коментар?
 • Преглед на профил #3 bueroweber неутрално, 16.03.2018 10:00
  Не бях проверил дали има коментар на публикуваната моя статия в сп."Градът". Реших, че трябва да напиша отговор и причината за това е, че двата коментара показват абсолютно ниското ниво на мисленето в тях. Един град се развива не само с разрешаването на днешните нужди, които могат да се поставят в графата на комуналните задължения на местната власт, а и с виждане за бъдещето му развитие. Лицето, което е написало, че за Стара Загора не е необходима подземна улица не е наясно, че градът има само 6 артерии в посока изток-запад, в т.ч. и бул."Цар Симеон Велики". Днес може да изглежда неуместно влагането на 20-30 млн.лв. за подземна улица, но след 20 години нашите наследници може би ще се чудят защо са дадени 7 млн.лв за благоустрояване, когато градът се задъхва все повече от автомобилния трафик. Впрочем към тази подземна улица би трябвало да има и подземни паркинги напр. пред сградата на общината, за която няма осигурено нито едно паркомясто, пред бившия електродом, източно и до Булбанк и т.н. Никой не ни дава правото днес да лишаваме бъдещите граждани на Стара Загора от по-добри условия за живот за тях. Това е и част от дефиницията за устойчиво развитие. За съжаление, това, което прочетох в двата коментара, е нивото на мислене днес и затова комуналните задължения на кмета и местната власт се приемат като нещо велико. И двамата "коментатори" въобще не са наясно, че проблемите на трафика трябва да се решават с много по-различни мерки от тези, с които само се затварят и отварят за движение улици и ограничаването на градския център за автомобили. Това е, за съжаление, желанието на днешния старозагорски кмет. Дано следващият да бъде по-разумен и с виждане за устойчиво развитие на града ни. Ако двамата "коментатори"имат желание, бих могъл да им обясня по-подробно защо не са прави, макар да съм наясно, че това ще бъде вероятно излишно усилие. Все пак, макар напълно неправилни и некомпетентни да са разсъжденията им, добре е, че имат отношение, независимо от това, че анонимните "коментатори" по принцип са доста съмнителни.
  Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg