Градът | 12 Януари 2018, 13:33

Арх. Веселин Беров: ОУП и устройствените проблеми на Стара Загора