Facebook YouTube
Регистрация

Internet of Things: Съвременни тенденции в свързаното осветление

В новия брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2018, Автор: Градът.бг
[394 прочитания]

Фотограф: Philips Lighting

Четете целия текст в брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ

Internet of Things (IoT) е концепция за развитие на свързаност и комуникация между предмети и технологии, която е фокус на всички високотехнологични икономически сектори. Не е изненада, че тя е заложена и в развитието на осветителната индустрия. Свързаното осветление е неделима част от IoT, която обединява осветителни тела и IT технологии.
"Представете си свят с красиво осветени интериори и екстериори... където всяка светлинна точка е свързана в интелигентна система, която доставя високо качество и устойчива светлина... и това служи като магистрала за обмен на информация и услуги... за да достави изключителна добавена стойност на светлината за потребители и управители на пространства" - така започва представянето на своята концепция за свързано осветление световният гигант Philips Lighting.
Кога обаче следва да наричаме едно осветление свързано? Осветителните тела могат да комуникират помежду си, да бъдат интегрирани в обща мрежа, да обменят оперативни данни. Още по-важното е, че чрез конкретен софтуер те могат да дават обратна връзка за състоянието на помещенията, за движението на човекопотока и часовите диапазони на обитаемост на пространствата. Посредством тези предоставени данни е възможно правилното прогнозиране и планиране на натовареност на различните зони и необходимостта от комунални услуги, които следва да бъдат предоставени. 
Свързаното осветление създава свързани пространства, които от своя страна свързват хората по-добре. Интегрирането на безжични комуникации в осветителните системи позволява развитието на нов тип услуги. Новите услуги от своя страна променят стандарта на живот, улесняват ежедневните активности и намаляват нивата на стрес. А това само прави нас, потребителите, по-щастливи.
Представяме няколко тенденции, чиито основи са вече положени, а развитието им в новата 2018 г. ще достига нови и продуктивни измерения.
Автор: Philips Lighting

Свързаното осветление в дома
Уют, топлина и комфорт – така сме свикнали да мислим за осветлението в дома си. Днес благодарение на съвременните технологии то ни предлага много повече. Системи като Philips Hue позволяват дистанционно управление на осветлението през мобилен телефон. Софтуерът мониторира мрежата, дава информация за състоянието й и това на осветителните тела, позволява постоянно надграждане с въвеждане на нови функционалности.
Сред основните предимства на свързаното осветление е намаляване на консумацията на електричество в дома. Всяко осветително тяло може да бъде включвано и изключвано дори без да сте до него. Лампата в банята вече няма да остане забравена цял ден да свети, докато вие сте на работа. В същото време бихте могли да задавате различни графици на осветление и по този начин да осветявате дома си при отсъствие, като симулирате ежедневни дейности и го пазите от посегателства.
Свързаното домашно осветление също така създава различно настроение. Димиране на светлината или въвеждане на цветно осветление вече е възможно. Philips Hue дори може да ви събуди без стрес, като симулира светлинен интензитет, близък до изгрев през прозореца. Контролът на цветната температура позволява по-лесна концентрация, четене без напрягане на зрението, отпускане на тялото след тежък работен ден и не на последно място - може да помогне да заспите.
Гласови команди, свързани сензори за движение, които подават сигнал за към лампите, за да осветяват пътя ви, и още безброй функции разширяват портфолиото от възможности на домашната система за свързано осветление.
Автор: Philips Lighting

Свързано осветление в магазина
Ритейл осветлението е важна част от оформлението на всеки магазин или супермаркет и влияе значително на презентацията на изложените стоки. Умните системи за контрол и управление отдавна са въведени в търговските обекти, дори и тук, в България, като вече дават своите позитивни резултати в много отношения – от подобрена енергийна ефективност и рентабилност до насочване на клиентите към промоционални продукти. Свързаното осветление дава много повече.
Специално разработени приложения позволяват на клиентите да намират желани стоки много по-бързо, без лутане край щандовете. Такъв пример е разработката на Philips Lighting, наречена Indoor Positioning. То показва точната позиция на клиента в магазина и го насочва към желаните от него продукти, които са предварително въведени в списък за пазаруване, чрез сканиране. С други думи, имате продуктов GPS, който може да ви навигира между регалите, да ви води към продукти с атрактивна цена и да повишава удовлетворението от пазаруването.
Philips indoor positioning ползва осветителните тела за създаване на позиционираща мрежа посредством технологията Philips visible light communications (VLC). Чрез VLC всяко осветително тяло изпраща свой индивидуален идентификационен сигнал към смартфона на потребителя и по този начин позволява точното позициониране на клиента в рамките на магазина. Тъй като VLC се имплементира директно в LED осветителя, допълнително захранване и окабеляване не са необходими. Лесното въвеждане и отличната функционалност вече показват добрите си резултати в няколко търговски вериги в Европа и Азия.
Потребителите днес стават все по-взискателни. Те имат достъп до множество канали за проверка на цени и покупка от разстояние. Търговците от своя страна непрестанно подобряват начините за комуникация с клиентите си и предлагането на стоки. Търсят се решения, които интегрират онлайн ресурсите с физическата близост и многообразие на артикулите.
Приложенията от типа на Philips indoor positioningпредлагат множество ползи за пазаруващите. Осветителните тела могат да проследяват интензивния човекопоток ида го насочват към промоции. Те също така биха могли да отброяват посетителите, да ги идентифицират и да им дават точки за участие в различни игри. IoT позволява дори планиране на маршрут в супермаркета и следене точно кои продукти са част от списъка ви за пазаруване.
Обратната връзка, която свързаното осветление предоставя на собствениците и управители на търговски обекти, е в основата на анализите за интензитета на посещаемост в конкретни часови диапазони, потребителско поведение, клиентски маршрути за обход на различните зони, търсене на стоки. По този начин динамичната информация позволява бърза реакция и реорганизиране на магазините в името на по-доброто обслужване на посетителите.
Автор: Philips Lighting

Свързаното осветление в офиса
Неведнъж сме говорили за връзката между правилната цветна температура и работоспособността. Студената и топлата светлина се променят в рамките на работния ден, за да не товарят очите, и подпомагат дейността на служителите. Умните осветителни тела вече доказаха своята ефективност в това отношение. Какво още обаче може да направи свързаното осветление за офиса?
IoT може да подпомага процеса по ползване и поддръжка на конферентните зали. От една страна, служителите могат да запазят залата за определен час и продължителност,да настроят осветлениетo на режим автоматично включване и изключване. Чрез тази функция осветлението деликатно известява за наближаващия край на срещата с промяна в интензитета. В същото време свързаното осветление посредством умни сензори показва на фасилити мениджъра кога и за колко време залите са били ползвани, от колко души, с което се подпомага процесът на пространствено и функционално планиране на помещенията и консумацията на комунални услуги от всякакъв тип.
Чрез свързаното осветление служителите имат възможност да персонализират осветлението си, необходим е единствено смартфон с подходящия софтуер. При необходимост те могат да увеличават интензитета или дори да променят цветната температура над себе си, без това да рефлектира върху останалите.
Едно от големите предимства на свързаното осветление в административни сгради е обратната връзка за работата в различни зони и помещения. Чрез анализ на подадената информация може да се даде отговор на важни въпроси като нуждата от разширяване или свиване на ползваната площ, ефективността при обживяването й. Резултатите показват кои са горещите точки и как могат да се оптимизират разходите за електроенергия. И това е една малка част от възможностите на IoT осветлението.
Автор: Philips Lighting

Свързаното осветление в болницата
Болниците със своите специфични функционалност и потребности също могат да се ползват значително от свързаното осветление, и то в много отношения. Може би най-голямото предимство за пациентите е оказването на пътя към съответен кабинет, отделение или сектор. Умното осветление може да насочва движението, а болничният персонал да върши преките си задължения.
Умните осветителни тела могат да оказват и пътя до скъпоструваща техника като ЕКГ машини, монитори и други, които често биват местени от стая в стая. Необходим е само един сензор, поставен в медицинското устройство, за да може то лесно да бъде проследено и намерено при нужда. Същата идея може да бъде приложена и за специализирано обзавеждане, което може да бъде откраднато.
Най-важна обаче остава възможността на осветлението да подпомага оздравителния процес. Меката светлина успокоява пациентите. Тя може да варира от силна дневна до отпускаща топла и да води до създаване на настроение, необходимо за подобряване общото състояние на болния.
 
Свързаното осветление на умния град
Умният град е концепция, която все повече се развива и обединява различни високотехнологични сектори с оглед повишаване качеството на живот на човека. Свързаното осветление е неделима част от тази концепция и е приложимо във всички сфери на всекидневната ни активност.
Създаването на осветен път към зададена точка е приложимо не само в случаите, описани по-горе. То е подходящо също така за складове и логистични центрове, паркинги, летища, хотели и всякакви други обществени сгради и съоръжения.
Умните осветителни тела играят важна роля и в градското осветление. Уличните лампи подпомагат обществения транспорт и облекчават трафика, особено ако са комбинирани с камери за наблюдение и сензори. Множество градове вече правят първите стъпки в тази посока, като интегрират смарт системата за мониторинг и контрол на осветлението Philips CityTouch. Чрез нея градското осветление се настройва съгласно нуждите на населението, движението на хора и автомобили. В зони без особена активност осветителните тела се димират и при поява на движение увеличават интензитета на светлината, за да се чувства пешеходецът или водачът на превозно средство в безопасност. Но Philips CityTouch е много повече. Мрежата връща информация към един общ команден център, който наблюдава, контролира и поддържа цялата система в изправност.
Възможностите на свързаното осветление са безброй и ние само загатнахме за една нищожна част от тях. Новите умни системи вече навлизат в живота ни, показват добри резултати и карат индустрията и визионерите да мислят отвъд границите на технологичните постижения. Свидетели сме на прогрес, в който концепцията за кратко се превръща в реалност и внедрен продукт. Такива са вече успешните умни системи Philips Dynalite, Philips Green Parking, Philips City Touch  или Philips SpaceWise.

Статията е разработена в партньорство с "Бронлайт"

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg