Facebook YouTube
Регистрация

С близо 105 млн. лв. бюджет ще разполага Община Стара Загора

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 11.01.2018, Автор: Градът.бг
[622 прочитания]

Фотограф: Община Стара Загора

Прогнозната рамка на бюджета на Община Стара Загора за 2018 г. е 104 679 000 лв. Това стана ясно на проведеното обществено обсъждане, с участието на кмета Живко Тодоров, заместниците му Иванка Сотирова, Красимира Чахова и Янчо Калоянов, както и главният финансист Цанка Ганева. Приходите от държавни дейности са в размер на 59 920 000 лв., а от местни 44 759 000 лв.
Фотограф: Община Стара Загора

"Философията на предлагания бюджет е следната: На първо място – данъците и таксите в Стара Загора няма да се вдигат и през 2018 г., както не са вдигани от 2012 г. насам. Това е важно да се каже, тъй като Общината – това сме всички ние, затова колкото съберем, толкова успяваме и да разпределим", каза кметът Живко Тодоров.

Той уточни, че в Стара Загора местните данъци и такси са едни от най-ниските в страната. Данък сгради например при нас е 1,45 промила, докато средно за по-големите общини е 1,75. Такса смет за бизнеса е 3,5 на хиляда, за гражданите – 1,5, което е едно от най-ниските нива за големите градове в страната. Данъците няма да се променят, независимо че е повишена минималната работна заплата в страната, има повишена инфлация и цени на услуги. " Това означава, че или трябва ние да сме по-ефективни, за да можем със същите пари да поддържаме същия стандарт, или да използваме възможностите на европейските проекти в по-голяма степен, за да реализираме повече обекти", обясни Живко Тодоров. По думите му събираемостта на приходите от данъци и такси е оптимална и една от най-високите в страната. Използват се максимално ефективно и европейските фондове, за да се добавят външни средства към бюджета.

"Перфектният бюджет е този, който отговаря на всички необходимости на гражданите в общината. Ясно е, че такъв нито при нас, нито в България няма. Възможностите ни са много по-малки от необходимостите. Затова ние сме се опитали да направим балансиран бюджет, който включва най-важните според гражданите въпроси", каза още Живко Тодоров. Според него най-належащи са ремонтът на залата в Синдикалния дом, решаване на проблема с вътрешното оформление на Музей "Литературна Стара Загора", ремонт на закритата лекоатлетическа писта до стадион "Берое". Продължава и политиката за обновяване на образователната инфраструктура с ремонти на училища и детски градини. В бюджета има заложени средства за подобряване на инфраструктурата, междублокови пространства, улици и тротоари. Ще се ремонтират читалища и кметства по селата.

Живко Тодоров обясни и предназначението на средствата от дълга от 10 млн. лв., който Общината предлага да поеме. Те са за мостово финансиране – пари, които са на разположение за разплащане на проектите, по които се работи.

"Подготвяйки предложението за Бюджет 2018, ние сме се стремили да спазваме определени приоритети, каза главният финансист Цанка Ганева. Те са свързани с финансова стабилност на Общината, повишаване на ефективността на публичните услуги, привличане на финансови средства по европейски проекти в програмния период 2014-2020 г., благоустрояване и създаване на здравословна градска среда, модернизация на транспортната инфраструктура, водоснабдителни, канализационни и комуникационни мрежи, ефективно използване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на община Стара Загора, поддържане на чистотата на околната среда и на въздуха, поддържане и опазване на природното и културно-историческото наследство и подобряване на качеството на социално значимите дейности.

Общо 4.56 млн. лв. са средствата заложени в капиталовата програма на Община Стара Загора. Голяма част от инвестициите, които ще бъдат реализирани тази година по Оперативна програма "Региони в растеж", са в размер на 56 млн. лв.

Акцентите в инвестиционната програма са свързани с преходни обекти от 2017 година: изработване на общи устройствени и подробни устройствени планове на парк "Бедечка" ; на централна градска част, застрояване на част от кв. "Железник",   на част от землището на Стара Загора- западно от кв. " Три чучура- юг", довършване и основен ремонт на физкултурен салон на СУ " Максим Горки", основен ремонт на ДГ № 24 " Радост", проекти за физкултурен салон ОУ " П. Р. Славейков" и НУ " Димитър Благоев". Новите обекти са ремонта на залата в Синдикален дом, основен ремонт на административни сгради – кметства и читалища по селата, основен ремонт и ново строителство на улично осветление, основен ремонт на закрита лекоатлетическа писта; детски площадки, нов гробищен парк, преустройство на сграда дарение от Мария Жекова в културен център за даровити деца, обзавеждане на Музей " Литературна Стара Загора", проект за ремонт на Къща- музей " Н. Лилиев".

С европейско финансиране по оперативна програма "Региони в растеж 2104-2020 ще се работи по няколко проекта. Ще бъдат ремонтирани: СУ "Железник", ЕГ "Ромен Ролан", СУ "Иван Вазов", IX ОУ "Веселин Ханчев", ДГ "Звездица", ДГ "Звънче". Проект "Зелена и достъпна среда за жителите на град Стара Загора" – фаза ІІ включва обновяване на площадното пространство пред Общината и на пешеходна зона по бул. "Цар Симеон Велики", както и обновяване на парк "Митрополит Методий Кусев" (Аязмо). Проект "Най- доброто за децата" е на обща стойност 1 603 512 лева, а проект "Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора" – фаза II на стойност 14 727 612 лв.

Относно изграждането на бъдещата индустриална зона "Загоре", кметът уточни, че предстои среща в Министерството на икономиката за предприемането на конкретни стъпки за влизане на държавата в учреденото дружество.  

Предложения по проектобюджета на община Стара Загора се приемат до 15 януари, а общинските съветници ще го гласуват на сесия в края на месеца.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg