Facebook YouTube
Регистрация

Stephen George International: Тенденции в устойчивото градско проектиране

В новия брой на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2018, Автор: Александър Доу, управляващ партньор, Stephen George International (SGI) - България
[1107 прочитания]
Многофункционален комплекс &quot;Каменица&quot;, Пловдив, ще включва съвременни офисни и жилищни площи, хотел, спортен център с фитнес,  закрит плувен басейн, детска градина, търговски обекти и обширно парково  пространство, автор на мастерплана: SGI<br />
<br />

Многофункционален комплекс "Каменица", Пловдив, ще включва съвременни офисни и жилищни площи, хотел, спортен център с фитнес, закрит плувен басейн, детска градина, търговски обекти и обширно парково пространство, автор на мастерплана: SGI


Фотограф: SGI

В новия брой 6 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ
Александър Доу, управляващ партньор, Stephen George International SGI - България

Фотограф: Stephen George International
Stephen George and Partners е създадена през 1970 г. и е една от водещите архитектурни практики във Великобритания, с офиси в Лондон, Лестер, Лийдс и Солихул. Успехът ни в Англия води до възможност за развитие и извън острова и в резултат на това през 2009 г.  е създадено дружеството Stephen George International и нашият филиал в София. Стратегическото ни геополитическо разположение, комбинирано с талантливия ни дизайнерски екип ни позволява да предложим качество и професионализъм в сферата на планиране и проектиране на индустриални и логистични бази, офиси и бизнес сгради, образователни и обществени центрове, жилищни комплекси и много други.
Цялостното въздействие, което градоустройственото планиране оказва върху живота ни, е неизмеримо - то потиска и вдъхновява, забързва и забавя и при всички случаи оказва огромно влияние върху всеки обитател на градската среда. Градоустройството е физическото измерение на доброто общество и живата история на човешкото развитие. За мен това е най-висшата дисциплина в архитектурната професия и наследството, което поколения наред ще виждат.
Концепцията на градското планиране в Европа датира още от древна Гърция, след което Ренесансът с находчивост и доза смелост поставя градския дизайн в голям мащаб, а от XVIII век тенденциите се променят значително според социалната изискванията на времето. Учим се от грешките и успехите през структурната история на градоустройството в целия свят, както и от отрицателните въздействия на индустриализацията след войната и ефекта им върху благосъстоянието на гражданите.
В началото на XXI век имаме нова динамика, която силно повлиява съвременния процес на планиране и е резултат от нуждата да решим екологичните проблеми, с които се сблъскваме.
 
"Най-голямата и най-възхитителната форма на мъдрост е тази, която е необходима за планирането и разкрасяването на градовете и човешките общности."
Сократ
 
Устойчивото планиране е може би най-важното условие за успешно градоустройство днес.
Ролята му в застроената среда се е развила през последните петдесет години и в резултат на климатичните промени и рекордни метеорологични събития се оказва не само тенденция, но и жизненоважна необходимост.
Няма по-голям замърсител от строителството и експлоатацията на сградите, затова и устойчивостта трябва да се счита за задължителна, ако искаме дори само да поддържаме сегашния си стандарт на живот. Вече е налице консенсус в строителната индустрия, че сградите трябва да бъдат проектирани и построени така, че да имат минимално въздействие върху околната среда. Екологията и дивата природа, контролът над наводненията, управлението на водите, енергийната ефективност и ресурсната ефективност са някои от основните съображения, които трябва да бъдат на дневен ред. Отговорното законодателство често изисква тези въпроси не само да бъдат оценявани и бъдещите въздействия да бъдат смекчени, но и съществуващите ситуации на място да се подобрят чрез процеса на планиране.
Градоустройственият план сам по себе си се справя с екологичните аспекти на устойчивостта, но и задава тона и ограниченията на сградите, които обхваща.
Опитите за съчетаване на устойчивото мислене и архитектурата започват през 70-те години. Нашата компания Stephen George е пионер, избран от Европейска икономическа общност през 1978 г., в проучванията за пасивна слънчева енергия.Двадесет и две години по-късно - през 2000 г.,

първият наистина успешен жилищен проект BedZED става реалност във Великобритания.
Това е проект на много нива. Проектиран да бъде въглеродно неутрален, да опазва околната среда и да поддържа по-устойчив начин на живот, една смела иновация, визия за бъдещето.
Докладът за мониторинг, извършен през 2003 г., установява, че BedZED е постигнал значителни икономии в потреблението на услуги навсякъде, изискванията за отопление са с 88% по-малко, потреблението на гореща вода е с 57% по-малко, електропотреблението е с 25% по-малко от средното за Обединеното кралство, а пробегът на автомобилите е с 65% по-малък. Прегледът на развитието на BedZED през 2010 г. води основно до положителни изводи. Жителите и съседите са до голяма степен щастливи.
Има обаче и проблеми като са изтъкнати няколко значителни технически неуспехи. Бойлерът за дървесни отпадъци от биомаса вече не е в експлоатация и на негово място се ползва резервният източник на електроенергия - газовият бойлер. Съоръжението за рециклиране на вода не е в състояние да пречисти водата, а разходите по поддръжката му го правят неизгодно. Пасивното нагряване от слънчевите панели също се оказва недостатъчно.
Това подчертава рисковете и предизвикателствата, свързани с иновациите. Добрата новина е, че поуките от проекти като BedZED с течение на времето са безценни и значително допринасят за успешното изпълнение на устойчивото проектиране. И днес принципите, които използваме за измерване на устойчивото развитие, са сходни, но много по-напреднали и развити.
2000 г.: първият наистина успешен жилищен проект BedZED - резултат на опит за съчетаване на устойчиво мислене и архитектура
Автор: SGI

Ако прескочим още осем години напред стигаме до

Weston Otmoor в Оксфордшир, Великобритания - проект върху 825 хектара с 12 000 жилища и 35 000 обитатели
- един от най-успешните участници в програмата на правителството за екологични градове.
В историята на страната няма друг проект от този мащаб, ако не броим регионалните следвоенни планове от 50-те и 60-те години. Целта на Weston Otmoor е да създаде нулева въглеродна общност в голям мащаб. Stephen George планират този обект като част от консорциум. Предложено е генериране на макробиотична енергия, чрез която се събират органични отпадъци от радиус от 20 мили и полученият метан да се използва за генериране на мощност. Страничен продукт от този процес е органичен тор, използван в градините на местен фермерски пазар. Проектът има вътрешна трамвайна инфраструктура. Всяка от къщите е разположена на 400 метра от най-близката линия и е оборудвана със система, която уведомява обитателя за точното време, когато трамваят ще стигне до най-близката спирка. Крайната точка е директно свързана с национален транспортен възел за национални железопътни и автобусни услуги. Идеята е общественият транспорт да стане по-ефективен и удобен за ползване от автомобила.
Weston Otmoor поставя редица други въпроси, които днес вече са намерили своето решение и са се превърнали в практики. Грижа за пешеходеца, достъпни жилища, фокус върху малки общности около малки училища и търговски обекти, внимание към градската архитектура. Проектът включва големи зелени площи и градини, иновации в рециклирането на боклука и управлението на водите. По това време няма методологии за оценка на устойчивите идентификационни данни на генерален план и тези концепции се считат за водещи в устойчивото планиране и иновации.
Weston Otmoor, Оксфордшир, Великобритания
Автор: SGI

За съжаление към момента вече се смята, че

подобен проект не е изцяло екологично и социално обмислен и съответно не е приложим в днешно време.
Аргументите за това са много. Строителството на подобен мащабен проект върху зелени площи покачва консумацията на електроенергия в района. Макар да има решение, базирано на преработването на боклук, е възможно ветровете да разнасят частици и замърсители от електроцентралата из района. Спорно е пестенето на енергия и нивата на замърсяването в процеса на строителство на комплекса. В социален аспект, ако екоградовете не са създадени там, където се намират работните места и услугите, ще създадем гета. Може би затова е по-добре да разгледаме възможността за екорешения във вече съществуващи общности, отколкото на съвсем нови градове. Но за да направим нашите съществуващи градове зелени, нашите квартали еко и нашите домове устойчиви, имаме нужда от единна, систематизирана и стриктна система за критерии, методи и начини на планиране, изпълнение и експлоатиране в строителството.
DANAOS: мастерплан на жилищен комплекс до "Ринг мол", първо място в конкурс, автор на проекта: SGI


Автор: SGI

Фотограф: SGI

Фотограф: SGI

BREEAM и LEED са двете водещи системи за оценяване и сертифициране на сгради
в международен мащаб през последните двадесет години. Прегледът на настоящите категории за оценка на BREEAM може да даде представа за обхвата на темите, които сега се считат за устойчиви проблеми в изградената среда. Управлението, енергетиката, здравеопазването и благосъстоянието, транспортът, водите, материалите, отпадъците, използването на земята и екологията и замърсяването са основните въпроси.
Независимо от ранното създаване на тези методологии минават години на тестване, разработки и проучвания, преди те да могат да се използват в мащабно градоустройствено планиране.
Чак през 2012 г. BREEAM публикува своята методология за оценка, фокусирана върху въпросите, отнасящи се до разработването на генерални планове, а България става член и започва да се позовава на този сертификат.

Първият градоустройствен проект за България и като цяло за Източна Европа, оценен по тази система, е Garitage Park.
Живея в София от 13 години и като професионалист се вълнувам наблюдавайки как тя расте. Търсенето на жилищни и търговски площи често изпреварва предлагането и проекти като Garitage Park показват ползата от наличието на стандарт, който може да измери и оцени устойчиви стратегии спрямо международните критерии. Би било чудесно да виждаме обществените проекти да правят същото.
Все още има много какво да се направи по отношение на развитието на столицата и въпреки че е важно да бъдем критични, до голяма степен имам усещане, че градът се развива в правилната посока. Законодателството в момента влиза в действие и ако екологичните ограничения са задължителни, макар и да се правят грешки, новите проекти, които навлизат на конкурентния пазар, ще достигат определено ниво на качество за да бъдат конкурентни.
Garitage Park - първият градоустройствен проект за България и за Източна Европа, оценен по BREEAM COMMUNITIES

Фотограф: SGI

Основните инструменти за устойчиво градско планиране в куфарчето на съвременните архитекти биха били тясно свързани с разработена методология като BREEAM, която помага да оценим ефективността на устойчивите стратегии.
Но има и други,

по-практични тенденции, които се превръщат в норми
и които са напълно приложими в София днес.

* Поощряване на пешеходците
Използването и собствеността на личните автомобили в София продължава да расте, докато много градове се отварят към идеята за среда без автомобили. Мисля, че София би могла да е сред тях. Повече крака на улицата водят до обновен акцент върху пешеходните удобства в инфраструктурните планове като тротоари, улично обзавеждане, преходи, пешеходни мостове и цялостен човешки мащаб на града на нивото на земята.

* Транзитно ориентирано развитие
Транзитно ориентираното развитие често включва зона със смесено предназначение с цел да увеличи достъпа до обществения транспорт. Градовете бързо развиват зоните в непосредствена близост до бързи транзитни точки за да се възползват от привлекателността и подновения интерес към обществения транспорт. В София с продължаващото развитие на системата на метрото този процес е ясно изразен, тъй като достъпът до удобен и ефикасен обществен транспорт подобрява живота на хората и стимулира развитието.

* Достъпни жилища
Тъй като градското население се увеличава, съответно и цените на наемите на жилища се покачват. В опит за борба с неравенството и за осигуряване на жилища за всички начините за достъпно жилищно настаняване стават все по-креативни за да служат по-добрена нуждите на жителите с ниски доходи. Практиката ни показва, че ориентирането само към по-заможните в София има потенциала да окаже отрицателно въздействие в бъдеще, затова ние винаги насърчаваме инвеститорите да създават продуктов микс, който стимулира социалния ангажимент и се опитва да се бори със социалната сегрегация, обособяването на "затворени общности" и отделянето на типа собственост.
Всяка седмица се срещаме с клиенти, които искат от нас да разработваме по-достъпни решения с приемливи условия за начин на живот. Инвеститорите се стремят да предлагат достъпни и желани имотни продукти. Това на свой ред бавно довежда до жилищен продукт, сравним с тези в по-развити градове в Германия или Великобритания.

* Технологии/иновации
Иновационните квартали са райони, в които водещите институции и компании се свързват със стартъпи, бизнес инкубатори и акселератори. Те са физически компактни, транзитно достъпни и технически окабелени, предлагащи смесени жилища, офиси и магазини в компактна близост. Първият от тях беше "Бизнес парк Младост" и с навлизането на "София Тек Парк", Garitage Park и други комплекси, ситуирани около метрото, тези квартали стават все по-често срещани и желани вкомпактен град като София.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg