Facebook YouTube
Регистрация

Община Хасково обяви архитектурен конкурс за идеен проект на парк

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 10.01.2018, Автор: Радостина Попова
[932 прочитания]
Фотограф: гаранция.com

Община Хасково обяви архитектурен конкурс за идеен проект на нов парк до ДНА. Класираният на първо място проект ще получи 5 хиляди лева, на второ място три, а на трето хиляда лева.

На класирания на първо място участник ще бъде възложено да изготви и работен проект. Наградените разработки стават притежание на община Хасково.

Максималната прогнозна стойност за изграждането на на бъдещия парк е 3 500 000 лева. Парцелът, върху който се планира строителството на парка е предоставен на общината от Министерството на отбраната.

Оценката на журито ще се формира от следните критерии:

Критерий 1 - Функционални изисквания – максимално възможна оценка 15 т.

- Градоустройствена схема и анализ на територията /анализ на съществуващото положение/ - максимална стойност 5 т.;
- Основните пешеходни потоци през територията – максимална стойност 5 т.;
- Съществуващи сгради, съоръжения, висока растителност, релефни характеристики – максимална стойност 5 т. ;

Фотограф: КАБ

Критерий 2 - Обемно-пространствено и художествено решение – максимално възможна оценка 50 т.

- Площно и обемно-пространствено решение - максимална стойност 10 т.;
- моделиране на релефа на терена – максимална стойност 5 т. ;
- обособяване на зони с различен характер – максимална стойност 5 т. ;
- обемно-пространствено решение на растителността – максимална стойност 5 т.;
- водни ефекти - максимална стойност 5 т.;
- елементи на градския дизайн - максимална стойност 5 т.;
- осветление - максимална стойност 5 т.;
- алейна мрежа - максимална стойност 5 т.;
- художесвени елементи - максимална стойност 5 т.;

Критерий 3 - Качествени изисквания – максимално възможна оценка 20 т.

- съвременност на архитектурно-строителните и инсталационни решения - максимална стойност 5 т.;

Участниците трябва да разполагат с трима експерти с образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности: архитектура, ландшафтна архитектура и геодезия.

Срокът за подаване на идейните проекти е 30 март 2018 година. Повече подробности ТУК
Фотограф: КАБ

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg