Facebook YouTube
Регистрация

Фасадите на сгради над 28 метра да се топлоизолират само с минерални продукти

Публикуван е проектът за изменение на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 08.01.2018, Автор: Градът.бг
[554 прочитания]

Фотограф: Градът.бг

При високи сгради над 28 м да се влагат само негорими топлоизолационни материали с клас на негоримост А1-А2. При по-ниски сгради поставяните негорими ивици да са минимум с дебелина 0,5 м и от материал с клас по реакция на огън А1 или А2. Това се предлага в публикувания проект за изменение на Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар, изработен от междуведомствена група по постъпили предложения от Българската асоциация за изолации в строителството. Измененията и допълненията се отнасят до изискванията за класовете по реакция на огън на компонентите на системи за топлоизолация на външни повърхности на сгради, допустимите площи и начинът на разделянето им, както и до техническите решения за изпълнение на разделителни ивици от продукти с класове по реакция на огън А1 или А2 за ограничаване на разпространението на горенето по фасадите на жилищни и обществени сгради.

Възникналите през последните години пожари в редица европейски държави с бързо разпространение на горенето по фасадите на високи сгради и липсата на европейски метод за оценка на пожарните характеристики на фасади налагат изменение и допълнение на наредбата с цел повишаване на безопасността на сградите в съответствие с най-добрите европейски практики, се казва в мотивите към нормативния документ.

Има различия в законодателствата на европейските държави по отношение на височината, над която се изисква сградите да бъдат изпълнени с негорими материали, при повечето държави тази височина е около 22 м, коментират експерти.

Пълният текст на предложения проект за изменение на наредбата 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg