Градът | 08 Януари 2018, 09:09

Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020"