Facebook YouTube
Регистрация

Правят електронен регистър на недвижимите културни ценности

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 05.01.2018, Автор: Христо Николов
[1715 прочитания]

Снимка: gradat.bg

Министерството на културата обяви обществена поръчка за анализ, проектиране, разработване и внедряване на Специализирана информационна система /СИС/, електронен регистър на недвижимите културни ценности и публичен портал.

Изпълнителят ще трябва да дигитализира документален архив за 1490 обекта на недвижими културни ценности с национално и световно значение, както и за недвижимите археологически културни ценности с национално значение.

Прогнозната стойност на дейностите е 1 196 984 лв. без ДДС. Поръчката се финансира по Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. Оферти ще се подават до 8 февруари 2018 г.

Целта на проекта е подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса чрез развитие на електронното управление в областта на опазване на недвижимото културно наследство, чрез дигитализация на Националния архивен фонд на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, чрез създаване на информационна система на Националния регистър на недвижимите културни ценности и осигуряване на публичност и достъпност на архива.

Всеки ще има свободен и безплатен достъп до електронната база данни, което ще е изключително полезно за собственици, архитекти, урбанисти, предприемачи и др.

В момента официални онлайн данни за недвижимите културни ценности с категория "национално значение" има само в списъците на сайта на Министерството на културата и на сайта на Националния институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/, където липсват данни за някои области, вкл. за София. Информацията в тези списъци обаче е кратка, като са посочени само името на обекта, адрес, вида културна ценност и документа за предоставяне на статут.

В Националния документален архив на НИНКН има документи за над 40 000 обекта, които представляват културни ценности от местно, национално и световно значение. Поддържането на архива към момента е изцяло на хартиени носители, което ограничава публичността и създава рискове за опазване на носителите в дългосрочен план.

Добави коментар Коментари (1)

  • Преглед на профил #1 burntwithdesire неутрално, 07.01.2018 14:14
    Подобна информация в сайта на министерството и на НИНКН липсват. Моля, предоставете линк към обявената поръчка.
    Неуместен коментар?

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg