Градът | 05 Януари 2018, 09:26

Правят електронен регистър на недвижимите културни ценности