Facebook YouTube
Регистрация

Проектиране на осветлението – функционалност, естетика и енергийна ефективност

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 04.01.2018, Автор: Градът.бг
[480 прочитания]
Офиси на компания "Диес"

Офиси на компания "Диес"
Фотограф: Cityscape

Пълният текст на статията

Осветлението на сгради и съоръжения им придава специфично и индивидуално излъчване. Функционалност и естетика, това са двете основни задачи на изкуствената светлина. За да бъдат изпълнени с качество, ефект и рационалност, е необходимо да заложим на специалистите, които знаят как да създадат успешния проект за осветление.
Офиси на компания "Диес"
Фотограф: Cityscape

Какво предлага цялостният осветителен проект
Цялостната организация на осветлението представлява обособяване на различни зони, цветови спектри, подбор на броя и вида на осветителните тела, спрямо тяхната функционалност и дизайн.
Магазини от търговска верига "Фантастико"
Фотограф: Cityscape

Осветителният проект се създава в няколко етапа, всеки от които поставя основите за изграждане на енергийно ефективно осветление, отговарящо на необходимите стандарти, желания на инвеститорите и нуждите на помещенията и ползвателите им. Процесът на проектиране съобразява редица фактори като: типа човешка дейност, за която ще бъде предоставена светлина, количеството изискуема светлина, цвят и цветна температура на светлината, начини на осветяване на пространството или конкретни негови части и елементи, ефект върху човешкото око, комбиниране на естествената и изкуствена светлина и др.
Важен елемент от проектирането е създаването на т.нар. светлотехнически проект. Неговата задача е да изчисли осветеността на всяко помещение съгласно определени параметри. В зависимост от предназначението на пространството то трябва да отговаря на съответни норми на осветеност. Изискванията за един склад например, са съвсем различни от тези за класната стая или пък операционната зала. Допълнително се съобразяват желанията за осветеност от страна на инвеститора (които понякога надвишават стандартите) и нуждите на цялостната концепция на архитектурния проект.
Магазини от търговска верига "Фантастико"

Фотограф: Cityscape

Основна част от светлотехническия проект е изборът на използваните осветителни тела. Значение има височината на монтажа на тялото, която може да варира в широки граници, което налага използването на различни оптични системи. Подборът на осветителите и тяхната подредба е важен етап от проекта, който съвместява светлинни параметри и външен вид, за естествено интегриране в интериора и екстериора. Дали осветителят ще бъде невидим или напротив – ще се яви като акцент, това е въпрос на индивидуален подход и решение. Чрез проектирането се разработва детайлно осветлението във всяка отделна част от сградата, като в същото време се запазват цялостният облик и архитектурна концепция.
Разработването на цялостен осветителен проект позволява въвеждането на умни системи за управление и контрол на осветлението. Чрез мрежа от сензори, контролери и рутери те създават времеви графици за работа на осветителните уредби, мониторират цялостната система от осветителните тела, дават обратна връзка за повреди, позволяват настройка на светлинната организация от разстояние и много други. Умни системи като PhilipsDynalite позволяват интегрирано управление на множество сградни инсталации, а системи като PhilipsCity Touch предлагат мониторинг и контрол на уличното осветление на цял град от един-единствен център.

Предимства на светлотехническия проект
Кино "Люмиер Лидл"

Фотограф: Лидл

Основен акцент при създаване на цялостни проекти е постигането на максимална енергийна ефективност при отлични условия на осветеност. Чрез правилно проектиране, подбор и разпределение на осветителите се залагат оптимален брой тела, окабеляване и сензори за контрол, без излишно оскъпяване на инвестицията. Това позволява точно изчисляване на консумацията на електроенергия на цялата осветителна система.
Супермаркет "Младост" в КК "Слънчев бряг"

Фотограф: Бронлайт

Тя заедно със залагането на качествени LED продукти от най-ново поколение с ниска консумация и дълъг живот дава възможност за определяне на основните икономически показатели на проекта – рентабилност, възвръщаемост и намаляване на оперативните и експлоатационни разходи. Въвеждането на интегрирани системи за управление и контрол от своя страна също води до значително редуциране на потребената електроенергия, като спестяването в някои случаи надвишава 50 - 70%.
Не на последно място, проектът за осветление има своя цялостен и завършен вид от гледна точка на естетика и дизайн, като запазва и се интегрира в общата архитектурна концепция.
Супермаркет "Младост" в КК "Слънчев бряг"

Фотограф: Бронлайт

Проектиране на интериорно осветление
Планирането на интериорно осветление в най-голяма степен комбинира дизайн, функционалност и практичност. Това важи особено за търговските, административните и обществените сгради, където визията и изискванията за комфорт са от огромно значение.
С десетки реализирани проекти за осветление на търговски обекти специалистите в Бронлайт знаят колко важно е създаването на уютна и предразполагаща клиентите среда. Не по-малко значение има и правилното осветяване на различните продуктови зони, за да бъдат изложените артикули и най-атрактивни. Принципите са валидни както за веригите магазини за хранителни стоки като "Фантастико", така и за шоурумове като този на "Нисан" в гр. София. Конкретни цветни температури, равномерно или акцентно осветяване и стилни осветителни тела създават привлекателен и атрактивен интериор.
Създаването на подходяща за работа среда в офис сградите също изисква своята специфична осветеност. Голямото предизвикателство тук е доброто комбиниране на естествена и изкуствена светлина, което да не затормозява окото и да не се отразява в гладките повърхности и монитори. Доказано е, че бялата студена светлина с висока цветна температура увеличава работоспособността на организма, особено в следобедните часове, но за най-добър ефект тя трябва да може да се димира и наглася спрямо близостта на работното място до прозорец или интензитета на слънчевата светлина. Дизайнът на телата в този случай е от изключително значение. Отскоро в България има и реализирани проекти с осветители, разполагащи с функция за поглъщане на шума, като инсталираните в офиса на фирма "Диес" в гр. Петрич. При тях освен параметрите на светлината, в проекта се залагат и акустични изчисления, които да определят броя и разположението на телата.
На другия полюс при изграждане на интериорно осветление се намират проектите за производствени и складови помещения, както и за болници, където са налице много строги изисквания по отношение на функционалността и типа на защита. В тези случаи функционалността почти напълно измества дизайна. Висок монтаж, голям интензитет, прахо- или влагоустойчивост, "чисти" помещения, безжична комуникация между телата – това са водещите параметри при избор на осветители и изготвяне на светлотехнически проекти.
Накратко, при интериорното осветление до голяма степен осветителният проект комбинира както инженерингова, така и дизайнерска работа.

Проектиране на екстериор и фасади
За разлика от интериорния проект в екстериорния телата и окабеляването трябва да са максимално невидими. Екстериорните акценти идват от ефектна светлина, която подчертава различни архитектурни елементи, за да създаде атрактивна градска среда. Фасадите на сградите дават нощния облик и атмосфера, като фокусират погледа върху определени фрагменти или цветови ефекти.
Проектирането на екстериор е много по-ефективно и рентабилно, ако се заложи на интегрирани системи за осветление, които позволяват програмиране съгласно часови графици, календар и сезонност, както и съобразяване с интензитета на естествена светлина и засенчването от околни сгради.
Най-предизвикателни по отношение на проектиране на осветление са различните по функционалност инженерни съоръжения - мостове, кули и други. В тези случаи подборът на тела и методи за окабеляване се съобразяват изцяло с конкретните параметри на конструкцията и нейните специфични изисквания. Наскоро награденият от Philips Lighting проект за осветяване на най-стария мост в Кайро - Qasr El Nile, се сблъсква с редица препятствия като монтирането на осветители на голяма височина и с труден достъп, без възможност за затваряне на съоръжението. Въпреки това обаче всеки архитектурен елемент и всяка подпора са осветени и създават неповторима атмосфера за жителите и гостите на града.

Проектиране на осветление при реконструкции
Проектирането на осветление при реконструкция на обекти изисква своя особен подход и гъвкавост при вземане на решения. Преди да се премине към реновиране на пространствата, трябва да се оцени състоянието на съществуващата инсталация, възможностите за нейното ползване, надграждане или подмяна с оглед постигане на зададените от инвеститора цели и задачи. Често при подмяна на стари осветители с такива от последно поколение се постига по-добра осветеност, с по-малко на брой, по-икономични и с по-дълъг живот тела. Това значително облекчава инфраструктурата.
В някои случаи обаче е необходим съвсем различен подход, както при ремонта на кино "Люмиер Лидл", извършено от "Бронлайт". При изрично задание за подмяна на съществуващи лампи с нови, които да бъдат вградени в съществуващи ниши, компанията взе решение за асемблиране на тела съгласно специфичните изисквания, които в същото време да постигат на високи нива на осветеност. Въведена в експлоатация беше и система PhilipsDynalite за плавно регулиране на силата на осветлението или избор на предварително зададени сцени, за която се наложи изграждането на нова инсталация. С това осветлението отговори на изискванията, свързани с мултифункционалността на залата, и предложи подходящата светлина за всеки един случай и събитие. Внедрените технологии гарантирано намалиха с до 70% разхода на електроенергия в сравнение със завареното положение.
Голямо предимство при проектите за реконструкция е, че те позволяват да се изведат ясни и точни сравнителни параметри и да се изчисли с точност потенциала на инвестициите.
Създаването на цялостен осветителен проект позволява изграждането на една енергийно ефективна, рентабилна и преди всичко комфортна среда независимо от вида и предназначението на сградата или съоръжението. Внедряването на умни системи за управление, тяхното програмиране и въвеждане в експлоатация изисква дълбоки и специализирани познания и опит. Поддръжката на осветителните уредби и познаването на параметрите им е част от качествената услуга, която предлагат експертите по осветление от фирма "Бронлайт".

Статията е разработена в партньорство с фирма "Бронлайт"
Етикети: Philips, Бронлайт

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg