Facebook YouTube
Регистрация

НАГ обяви процедура за изработване на планове и схеми за 2,1 млн. лева

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 03.01.2018, Автор: Радостина Попова
[483 прочитания]
Фотограф: Infocall.bg

Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община обяви открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: "Изработване на подробни устройствени планове, схеми за поставяне на преместваеми обекти и/или рекламни елементи и подробни комуникационно-транспортни планове".

Прогнозната стойност на поръчката е 2,1 млн. лева. Процедурата е разделена на пет обособени позиции:

Обособена позиция 1 - Изработване на подробни устройствени планове (ПУП);

Обособена позиция 2 - Изработване на работни устройствени планове (РУП);

Обособена позиция 3 - Изработване на Парцеларни планове (ПП) за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии;

Обособена позиция 4 - Изработване на схеми за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане;

Обособена позиция 5 - Изработване на подробни комуникационно-транспортни планове (ПКТП) .

Фотограф: Градът.бг

Всеки участник има право да представи оферти за една, няколко или всички обособени позиции. Рамковото споразумение ще бъде сключено с 15 изпълнители за всяка обособена позиция.

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е 14 февруари 2018 година. Офертите ще бъдат отворени на 16 февруари на публично заседание в сградата на Направление "Архитектура и градоустройство".

Повече подробности за процедурата вижте ТУК

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg