Градът | 03 Януари 2018, 09:25

MBL|CBRE: Сделките в България - част от източноевропейската стратегия на фондовете от ЮАР