Facebook YouTube
Регистрация

Ежегодно обновяваме 5% от площта на сградите - държавна собственост

През 2020 г. енергийната интензивност на България трябва да е с 41% по-ниска спрямо 2005 г.

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 02.01.2018, Автор: Градът.бг
[280 прочитания]

Фотограф: Надежда Чипева

Ежегодното обновяване на 5% от разгърнатата застроена площ на сградите – държавна собственост, каквото е изискването на Закона за енергийна ефективност, ще осигури спестяване на енергия в размер на 10,26 хил. тона нефтен еквивалент и над 12 хил. тона въглероден диоксид. Обновяването на 1% от разгърнатата застроена площ на жилищните сгради годишно ще доведе до спестяване на 284 хил. тона нефтен еквивалент енергия и 384 хил. тона въглероден диоксид. Тези мерки са част от актуализирания Национален план за действие по енергийна ефективност за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните или охлаждани сгради – държавна собственост и от програмата за насърчаване на инвестиции в сградния фонд, които ще подпомогнат изпълнението на подобни мерки. Актуализациите бяха приети от Министерския съвет между празниците.

България трябва да спестява годишно енергия в размер на 716 хил. тона нефтен еквивалент до 2020 г. Отчетът за 2016 г. сочи, че за периода 2014-2016 г. вече са направени спестявания в размер на 303,8 хил. тона нефтен еквивалент.

Изпълнението на националните цели ще доведе до намаление през 2020 г. на първичната енергийна интензивност на страната с 41% спрямо тази през 2005 г. Съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС планът е изготвен и представен в Европейската комисия през 2014 г. и следва да бъде актуализиран от България след три години. До 2020 г. първичното енергийно потребление в България следва да бъде намалено от 18,46 млн. тона нефтен еквивалент (каквото би било без прилагане на мерки за енергийна ефективност) на 16,87 млн. тона нефтен еквивалент.

Мерките за енергийни спестявания се финансират от различни източници, сред които повечето оперативни програми, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", финансирана от Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство, Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници", Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и други.

Списъкът със задължени лица по Закона за енергийна ефективност и техните индивидуални цели за енергийни спестявания също е част от одобрения Национален план за действие по енергийна ефективност. Предвидено е търговците с електрическа и топлинна енергия и тези с природен газ, течни и твърди горива да спестяват по 51,69 хил. тона нефтен еквивалент енергия годишно.

На същото заседание правителството одобри допълнителни разходи от 1 млрд. лв. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2017 г. за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Мерките за енергийна ефективност в жилищния сграден фондизостанаха значително по нива на енергийна ефективност в сравнение със сградите за обществено обслужване, се казва в съобщението.

 

 

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg