Градът | 02 Януари 2018

Над 600 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" са за повишаване на енергийната ефективност на обществени и многофамилни сгради

Обратно нагоре ↑