Градът | 02 Януари 2018, 08:52

Над 600 млн. лв. от ОП "Региони в растеж" са за повишаване на енергийната ефективност на обществени и многофамилни сгради