Градът | 11 Декември 2017, 09:17

16 оферти за строителен надзор при рехабилитацията на 32.5 км от път II-62 Дупница - Клисура - Самоков