Facebook YouTube
Регистрация

Камарата на архитектите обсъжда концепция за промени в законодателството

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 01.12.2017, Автор: Радостина Попова
[812 прочитания]
Фотограф: КАБ

Концепция за законодателството в областта на устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителството ще бъде приета на 16-то извънредно общо събрание на КАБ, което се провежда на 1 и 2 декември в Габрово.

Камарата на архитектите в България предлага отпадане на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и замяната му с два нови нормативни акта - Закон за устройственото планиране (ЗУП) и Закон за инвестиционното проектиране и строителство (ЗИПС).

"ЗУТ е морално остарял, претърпял е 76 поправки за 16 години, изчерпал е възможностите за ревизии и с всяка промяна проблемите сякаш се задълбочават. Затова предлагаме ЗУТ да бъде разделен на две части. Законът за устройствено планиране ще третира всички градоустройствени правила, вкл. разделянето на града на отделни зони. А Законът за инвестиционното проектиране и строителство ще дефинира ясни и точни правила за строителство на сгради и съоръжения", обясни наскоро арх. Борислав Игнатов, председател на УС на КАБ.

По думите му крайната цел е намаляване на административната тежест и превръщането на България в привлекателно място за инвестиции, като се приложат добрите европейски практики.

Фотограф: ctec-sz.com

Делегатите ще обсъдят и някои предложения за решения, гласувани на общите събрания на регионалните колегии. Сред тях е идея за промяна на нормативната уредба с цел отпадане фигурата и ролята на консултанта (независим надзор) и утвърждаване водещата роля на архитекта в целия инвестиционен процес - от проектирането през строителството до въвеждането на сградата в експлоатация.

Както и възможността за отпадане на понятието "пълен инженеринг" (включващ проектирането към строителния процес) от Закона за обществените поръчки и при организирането на финансиране по европейски програми.

Очаква се делегатите да приемат и обща концепция за прецизиране на условията, при които се получава званието "архитект" и се практикува професията.

Дневният ред на събранието включва още приемането на план-програма за дейността и бюджета на КАБ за 2018 година, както и на изменения и допълнения в устава на организацията. Предвижда се и тържествено отбелязване на 80-годишния юбилей на организацията, учредена през далечната 1937 година.
Фотограф: КАБ


Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg