Градът | 30 Ноември 2017, 20:54

Камарата на архитектите обсъжда концепция за промени в законодателството