Градът | 30 Ноември 2017, 15:10

Разград и шест общини ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци по ОПОС