Градът | 14 Ноември 2017, 15:39

Eлектрически автобуси в транспортните схеми на големите градове в Европа, Китай, Мексико, Израел