Градът | 23 Ноември 2017, 16:44

На дискусия в парламента: Предприемачи, архитекти, урбанисти и строители критикуваха промените в ЗУЗСО