Градът | 14 Ноември 2017, 12:39

Михаил Цанков: За да има метални конструкции, трябва да са заложени в тръжните условия

Проф. д-р инж. Михаил Цанков, управител на "Иркон" ООД, преподавател (пенсиониран) в катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции", Строителен факултет на УАСГ