Градът | 20 Ноември 2017, 19:24

Йоана Христова, зам.-кмет по екология: Разработваме първата програма за опазване на околната среда в София

От брой 4 на списание ГРАДЪТ