Градът | 13 Ноември 2017

370 млн. лв. по "Региони в растеж" за проекти с финансови инструменти

Проекти за 180 млн. лв. реализирани по програма JESSICA досега

Обратно нагоре ↑