Градът | 10 Ноември 2017, 09:21

В изпълнение са 46 договора на обща стойност 786 млн. лв. по ОП "Околна среда"

Към момента са обявени 29 процедури на стойност над 1,64 млрд. лв.