Градът | 10 Ноември 2017, 08:22

BalREc 2017: Активен пазар на имоти и стабилни цени