Градът | 09 Ноември 2017, 08:54

От BalREc 2017: Защо "Гаранти-Коза" избра България за инвестициите си