Градът | 07 Ноември 2017, 14:21

BalREc 2017: Жилищният пазар - ще продължи ли силната динамика и през 2018 г.