Facebook YouTube
Регистрация

"Професия архитект - посоката днес": Архитекти обсъждат професионалната практика и строителните закони

45 професионалисти от район Югоизточен и от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и Габрово проведоха кръгла маса в Ямбол

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 06.11.2017, Автор: Градът.бг
[1563 прочитания]

Фотограф: КАБ

Няколко са основните изводи и предложения, до които достигнаха архитектите от регионалните колегии на район Югоизточен след проведената по инициатива на Регионална колегия - Ямбол към КАБ кръгла маса "Професия архитект - посоката днес". Основен акцент в нея беше защитата на професията - една от целите в закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране
Фотограф: КАБ

На първо място участниците в кръглата маса поставиха необходимостта от механизъм, който да "върне" Камарата на архитектите в България на архитектите свободни проектанти в инвестиционното проектиране, реално практикуващи професията и заинтересовани за нейния престиж. Те се обединиха и около това, че са необходими спешни допълнения към методиката с цел обвързване на цени с качество и въвеждане на работещи регулации за реален контрол и санкции на проектиране под себестойност. Архитектите са категорични, че е назряла необходимостта от стимулиране на доброволно продължаваща професионална квалификация и в тази връзка искат в рамките на една година да стартира модел за продължаваща професионална квалификация, след което да му се направи оценка. Единодушно беше мнението, че е необходимо проучване на добрите професионални практики, които да станат достояние до колегиите и обществото, за да се утвърждава авторитета на професията архитект.
Фотограф: КАБ

Най-оспорвана дискусия се получи по темата за нова законодателна рамка. Тук архитектите от район Югоизточен застанаха на две противоположни тези. Според едната КАБ трябва да работи за цялостна реформа и ново законодателство в областта на инвестиционното проектиране и устройственото планиране. За отлагането й докато КАБ създаде административен капацитет, с цел реално да се прилагат и заработят ЗКАИИП, Методиката, Устава, Професионалния кодекс и Доктрината се обявиха други

С анализи, предложения и идеи активно се включиха архитектите Кирил Кирилов, Сотир Камбуров, Емил Жечев, Мирослав Бойчев, Владимир Милков, Сияна Янчева, Стоянка Куюмджиева, Петър Койнов, Емил Бурулянов, Красимира Любенова, Евгени Чобанов, Илия Бумбалов, Банко Банов, Димитър Бъчваров, Емил Василев. Присъстващите дискутираха и писменото становище на арх. Столинчев. Насоки за развитие и модел за продължаваща професионална квалификация презентира арх.Емил Сардарев, зам.-председател на РК София-град.

Разговорът за проблемите при упражняването на професията се оказа много смислен и навременен. В него се включиха председателят на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България арх.Борислав Игнатов, зам.председателите по ресори "Нормативи" и "Практика" арх.Петкана Бакалова и арх.Мартин Христов, председателят на Регионална колегия Ямбол на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране инж.Петър Филипов.

По предложение на председателите на четирите регионални колегии от Ямбол, Стара Загора, Сливен и Бургас архитектите Даниела Сивкова, Петър Киряков, Петко Любенов и Стефан Гевренов участниците имаха възможност да проведат дискусии по три основни теми - "Цени, методика, себестойност". "Продължаваща професионална квалификация" и "Нова законодателна рамка". В срещата взеха участие общо 45 архитекти от район Югоизточен и техни колеги от Пловдив, София-град, Хасково, Кърджали, Варна и Габрово. 

Във втория ден от срещата домакините от РК на КАБ - Ямбол осигуриха на своите гости посещения на Безистена и НАР-Кабиле.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 6 | ноември - декември 2017 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg