Градът | 03 Ноември 2017, 15:02

София и 8 европейски столици искат ЕК да въведе единни мерки за намаляване на замърсяването от транспорт