Градът | 31 Октомври 2017, 11:26

Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол - кандидати за листата на световното културно наследство

На 20 ноември откриват специална изложба в централата на ЮНЕСКО в Париж