Градът | 25 Октомври 2017

Правителството удължи срока за разработване на стратегия за финансиране на отрасъл ВиК

Документът се изготвя от Международната банка за възстановяване и развитие (СБ) по Споразумение с МРРБ от февруари 2016 г.

Обратно нагоре ↑