Градът | 23 Октомври 2017

Арх. Борислав Шалев, управител на "Бигла Детайл": Нашите декоративни и мултифункционални стенни панели са като произведение на изкуството

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ

Обратно нагоре ↑