Градът | 23 Октомври 2017, 09:52

Инвестиционни програми за интегрирано решаване на проблемите в областта на водоснабдяването и канализацията