Градът | 27 Октомври 2017, 11:55

Тенденциите в развитието на пазара на индустриални имоти обсъдиха на форум БГСКЛАД 2017 в Пловдив