Градът | 18 Октомври 2017, 15:32

"Корект Проект": Старите индустриални обекти изискват предварително проучване на техническите параметри