Градът | 12 Септември 2017, 11:51

Какви са съвременните хотели

В брой 4 на сп. ГРАДЪТ СГРАДИ