Градът | 16 Октомври 2017, 16:36

Следващата Национална конференция по транспортна инфраструктура на УАСГ ще дискутира тол системата и качеството на пътищата