Facebook YouTube
Регистрация

Небостъргачите в София - задължително на обществено обсъждане

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.10.2017, Автор: Христо Николов
[1524 прочитания]

Снимка: -

Всички проекти за небостъргачи в София ще подлежат на задължително обществено обсъждане. Това става ясно от новата наредба за провеждане на обществените обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета единодушно от Столичния общински съвет.

На публична дискусия ще минават всички проекти за подробни устройствени планове (ПУП), предвиждащи изграждането на сгради с височина над 75 м в централната градска част и в комплексните обслужващи центрове от първо, второ и трето ниво. За останалата част на София официален обществен дебат ще има, ако ПУП-ът предвижда сгради над 125 м.

Националната асоциация на строителните предприемачи беше против тези текстове с мотива, че те увеличават административната тежест, но в крайна сметка те бяха приети. Общинските съветници посочват, че има нараснало обществено напрежение във връзка с предвижданията за строителство на високи сгради в изградената градска среда. Задължителното обсъждане на проектите за небостъргачи се подкрепя и от неправителствени организации, граждански сдружения и Столичния омбудсман.

Обществени обсъждания ще има и за обемно-устройствените проучвания по Закона за устройството и застрояването на Столична община за устройствената зона на новия делови център - край бул. "Тодор Александров", в частта между ЦУМ и бул. "Константин Величков".

Ето още по кои въпроси ще се провежда обществено обсъждане:
- рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14 от ЗУЗСО;
- проектите за ОУП и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
- проектите за ПРЗ за преструктуриране на жилищния комплекс (по чл. 22, ал. 4 от ЗУТ);
- проектите за ПУП и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗУЗСО;
- интегрираният план за градско възстановяване и развитие на Столична община;
- заданията по чл. 125 от ЗУТ за изработване на: нов общ устройствен план или изменение на действащ, ПУП за изграждане на общински обекти от първостепенно значение, задания за конкурси в областта на пространственото развитие и устройство на територията, ПУП за паркове и градини, ПУП за гробищни паркове, ПУП, които по служебно възлагане от Столична община се изработват по реда на чл. 16 от ЗУТ, специализирани ПУП, съгласно чл. 111 от ЗУТ;
- изменение на ПУП за паркове и градини;
- схеми за поставяне (обща част) на преместваеми обекти и рекламни елементи по чл. 56 и 57 от ЗУТ и наредбата за преместваемите обекти, рекламните елементи и дейност на територията на Столична община, в имоти - публична общинска собственост;
- инвестиционни проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg